ЖГИ АНТИКО – Зошто е битна родовота равноправност во медиумите!Видео

Видео

Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите „ Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е базична активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО: „Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество“ Поддржано преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните вести“, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии,Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Институтот за медиуми и различности од Лондон , со финансиска подршка од Европската Унија

Pse barazia gjinore është e rëndësishme në media dhe si është situata në tërësi! Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet!„ Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut„ është aktivitet në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO, me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Мbështetur nga projekti “Edukimi medial dhe edukimi digjital – Ballafaqim me lajme të rreme”, implementuar nga Instituti Maqedonas për Media, Instituti për Studime të Komunikimit. Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave dhe Instituti për Media dhe Diversitete në Londër, me mbështetje finaciare nga Bashkimi Evropian.SHOW LESS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »