ЖГИ АНТИКО: Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општство! Видео

Видео фул

Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите!„ Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов „Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество“ Поддржано преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните вести“, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии,Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Институтот за медиуми и различности од Лондон , со финансиска подршка од Европската Унија “ mbështetje finaciare nga Bashkimi Evropian.

Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet!„ Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut„ është aktivitet bazik në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO, me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Мbështetur nga projekti “Edukimi medial dhe edukimi digjital – Ballafaqim me lajme të rreme”, implementuar nga Instituti Maqedonas për Media, Instituti për Studime të Komunikimit. Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave dhe Instituti për Media dhe Diversitetenë Londër, me mbështetje finaciare nga Bashkimi Evropian.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »