РОДОВО СЕНЗИТИВНИ МЕДИУМИ ЗА РОДОВО ЕДНАКВО ОПШТЕСТВО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Мониторинг анализа на Родово балансираното известување во медиумите: Зошто е потребно и каква е моменталната состојба? Превземи ја публикацијата Проектот е финасиски поддржан од ЕУ.

Родово сензитивни медиуми за родово еднакво пштество
Монитoрнгот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е една од базичните активости во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов: „РОДОВО СЕНЗИТИВНИ МЕДИУМИ ЗА РОДОВО ЕДНАКВО ОПШТЕСТВО. Овој Извештај ја дава генералната слика за родовиот дисбаланс во медиумските исвестувања во неколку видови на новинарски прилози во 10 медиуми во државата. Главната цел на проектот е придонес кон зголемувањето на родовиот баланс и сензитивност при известување во медиумите и фер портретирање на жени преку елиминирање на стереотипите. Проектот е суб-грант поддржан во рамките на проектот “Писменост за вести и дигитална писменостСправување со лажните вести“ проект на Македонски институт за медиуми (МИМ), Институт за комуникациски студии (ИКС), Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Институт за медиуми и различности, Лондон. Проектот е финасиски поддржан од ЕУ. Превземи ја публикацијата

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »