Mediаt me ndjeshmëri gjinore për barazinë gjinore në shoqëri

shkarko publikimin Barazija-gjinore-ne-medie-1-2-3Download

Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO Analizë e monitorimit të
Raportimi i balancuar gjinor në mediet:
Përse është i nevojshëm dhe çfarë është gjendja momentale?

Mediet si mjete të informimit publik, kanë ndikesë të rëndësishme në formimin e mendimit publik për fusha konkrete, si dhe për ngritjen e vetëdijes publike për çështje thelbësore në shoqërinë. Duke e pasur parasysh këtë rol posaçërisht të rëndësishëm, mediet janë aktorë të rëndësishëm të cilat mund të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme për arritjen e barazisë gjinore në shoqërinë. Integrimi i perspektivës gjinore në mediet, është një mjet i fuqishëm për nxitje dhe arritje të ndryshimeve pozitive sociale në këtë fushë. Për këtë shkak, tejet është me rëndësi që politikat e informimit dhe përmbajtjet e programeve të tyre, të zbatohen në mënyrë të balancuar gjinore shkarko publikimin Barazija-gjinore-ne-medie-1-2-3Download

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »