IQF ANTIKO: Imputi i cilësisë: Përmbajtja! Video

Видео

Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet !„ Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut, është aktivitet bazik në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Mështetur nga projekti “Edukimi medial dhe edukimi digjital – Ballafaqimi me lajme të rreme”,implementuar nga Instituti Maqedonas për Media, Instituti për Studime të Komunikimit. Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave dhe Instituti për Media dhe Diversitete në Londër, me mbështetje finaciare nga Bashkimi Evropian.


Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите” “Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми” е активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов “Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество„ Поддржано преку проектот “Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните вести„ што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Институтот за медиуми и различности од Лондон, со финансиска подршка од Европската Унија

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »