Category Archives: Промотивни

IQF ANTIKO: Imputi i cilësisë: Përmbajtja! Video

Видео

Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet !„ Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut, është aktivitet bazik në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Mështetur nga projekti “Edukimi medial dhe […]

Презентирани резултатите од спроведеното истражување Општина ТЕАРЦЕ

Соопштување на резултатите од истражувањето и јавна дебата презентирани резултатите од спроведеното истражување (15.10.2019)Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, во соработка со презентирани резултатите од спроведеното истражување организираше настан на кој беа презентирани резултатите од спроведеното истражување за да се идентификува нивото на соработка на општината со граѓаните и невладини организации. На настанот беа присутни градоначалникот г. […]

Prezentimi i rezultateve në komunen e TEARCËS

Komunikim i rezultateve te hulumtimit dhe debat ne komunen e TEARCES (15.10.2019)Iniciativa Qytetare e Femrave ANTIKO, në bashkëpunim me Komunën e TEARCË-s organizoi ngjarje, ku u prezentuan rezultatet e hulumtimit te realizuar per identifikimin e nivelit te bashkepunimit te komunes me qytetarët dhe OJQ. Ne ngjarje ishin prezent Kryetari i komunes z. Isen Asani, kryetari […]

Translate »