Category Archives: Брошури

Промовирани клучните наоди од теренското истражување „Соработка на општините со граѓаните и граѓанските организации“ во општините Пробиштип и Тераце

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во двете општини со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики. Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални […]

Translate »