Monthly Archives: Juni 2020

ЖГИ АНТИКО: Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општство! Видео

Видео фул Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите!„ Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов „Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество“ Поддржано преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните вести“, што го […]

IQF ANTIKO: Imputi i cilësisë: Përmbajtja! Video

Видео

Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet !„ Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut, është aktivitet bazik në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Mështetur nga projekti “Edukimi medial dhe […]

IQF ANTIKO – Balansi gjinor i folësve dhe mysafirëve në emisionet! Video

Përfundime dhe rekomandime nga “Monitorimi i baraspeshës gjinore në mediet!” “Monitorimi i baraspeshës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë së Veriut”, është aktivitet bazik në kuadër të projektit të Inicijativës qytetare të grave ANTIKO me titull “ Medie me ndjeshmëri gjinore për një shoqëri me baraspeshë gjinore” Mbështetur nga projekti “Edukimi medial dhe edukimi […]

ЖГИ АНТИКО – Зошто е битна родовота равноправност во медиумите!Видео

Видео

Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите „ Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е базична активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО: „Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество“ Поддржано преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните вести“, што го спроведуваат Македонскиот […]

ЖГИ АНТИКО – Бројот на уредници наспроти уреднички и новинари наспроти новинарки! Видео

Заклучоци и препораки од “Мониторингот на родовиот баланс во медиумите во РСМ„ Мониторингот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е активност во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов „Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество“ Ова видео е поддржано преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост-Справување со лажните […]

Translate »